fbpx

VOORZITTER@BEVO-BELGIE.ORG | +32 (0)473 473 979

Beroepsvereniging van reflexlogen België

Scholencommissie

Als streefdoel voor de beroepsvereniging werd in 2006 vooropgesteld om binnen een periode van 5 jaar de verschillende opleidingscentra in België klaar te hebben om een erkende basisopleiding te geven die de nodige kennis en vaardigheden in het professionele beroep van reflexoloog garandeert.

Naar aanleiding van de vergadering van de Opleidingscommissie met de scholen op donderdag 23/11/2006 te Leuven, hebben verschillende scholen de BeVo-intentieverklaring ondertekend. Samen met BeVo streven zij actief naar het invoeren van de opleidingsnorm van BeVo, die aansluit bij de gestelde norm door RiEN (Reflexology in Europe Nexus).

Er werd een core curriculum opgesteld om een referentiekader te scheppen voor de opleidingen in België. Het doel is de scholing van een professionele reflexoloog op te waarderen naar Europees niveau. Oftewel: 100 uren anatomie, fysiologie en pathologie, 150 uren reflexologie en 50 casestudies.

Scholen die wensen samen te werken met BeVo dienen een volledig dossier op te stellen met o.a.:

  • de meest recente cursus en/of boekenlijst
  • een verdeling van het aantal lesuren anatomie, fysiologie, pathologie en reflexologie
  • het aantal casestudies
  • het examen met verwacht antwoord van de afgelopen 2 jaar.

Dit dossier wordt volledig doorgenomen door twee personen – aangesteld door het bestuur van BeVo – die hun advies geven.

Studenten van scholen die een professionele opleiding aanbieden kunnen rechtstreeks toetreden tot de beroepsvereniging mits het voorleggen van de nodige documenten.

Studenten van scholen die deelopleidingen geven, dienen zelf hun opleidingstraject samen te stellen en kunnen enkel toetreden tot de beroepsorganisatie na goedkeuring van hun studietraject en/of het succesvol afleggen van een examen voor de erkenningcommissie van BeVo. 

In afwachting van het voltooien van hun opleiding kunnen alle studenten reflexologie wel reeds aanmelden als aspirant lid.