Inschrijving volwaardig lid


Indien geen eigen BTW nummer, deze van de praktijk waar u werkt / Si vous n'avez pas votre propre numéro de TVA, celui du cabinet où vous travaillez.
(De deontologische code staat op onze website. U kunt deze daar downloaden en nalezen.) / (Le code de déontologie se trouve sur notre site web. Vous pouvez le télécharger et le lire ici).
Click or drag a file to this area to upload.

Verplichte documenten 

  • kopie van diploma/certificaten
  • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud)
  • kopie “kruispuntbank voor ondernemingen en handelsregister” of kopie brief werkgever
  • kopie verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid beroep” + betalingsbewijs lopend jaar.

Vrijblijvende documenten

  • kopie van CV
  • kopie van EHBO diploma
  • kopie van eindwerk

Ook voor alle vragen kunt u terecht via erkenning@bevo-belgie.org

%d bloggers liken dit: