Erkende reflexologen aan het woord

“BeVo geeft me keer op keer een boost! Als zelfstandige werk ik vaak alleen en op BeVo-bijeenkomsten is er de mogelijkheid om gezellig met collega’s bij te praten, ideeën te wisselen, nieuwe zaken bij te leren,…..
Doordat ik aangesloten ben bij BeVo, weten mijn cliënten dat ik me er toe verbind om regelmatig bij te scholen, dat ik de deontologische code volg en de hygiëne voorschriften. Het is een soort van kwaliteitslabel!
BeVo, daar maak ik deel van uit want het is een beroepsvereniging van en voor de leden!”

Hilde Schoojans – Lokeren 

“Als beroepsorganisatie heeft BeVo de taak reflexologie op een kwalitatief hoogstaand beroepsniveau te ondersteunen binnen België. Dit doet het door samen te werken met diverse scholen, die deze kwaliteitsnorm bewust onderschrijven.
Ik ben lid van BeVo omdat net mijn lidmaatschap deze kwaliteit duidelijk maakt naar mijn cliënten toe en het samenwerken met collega reflexlogen ons samen sterk maakt in reflexologie in België.”

Heinrike Bergmans – Lommel 

“Ik vind een lidmaatschap bij een beroepsvereniging belangrijk, zowel voor jezelf as voor je cliënt, daarom ben ik ook aangesloten bij BeVo.
De cliënt krijgt de zekerheid dat de voetreflexoloog een degelijke opleiding heeft gekregen en regelmatig bijscholingen volgt ( of ertoe aangezet wordt). Het vergroot voor een stuk de ‘geloofwaardigheid’ van de voetreflexoloog.
Er is ook een ledenlijst, zodat de cliënt een overzicht krijgt van de verschillende leden en hun praktijk, hun verscheidenheid, hun aanpak,…….
Voor de leden zelf is het een houvast, een basis om op terug te vallen. Een groep van mensen met dezelfde competenties, degelijke opleidingen, gelijkgestemde zielen. Door de ledendag, het congres, de info-avonden,… leer je die mensen ook effectief kennen. Anders is iedereen alleen maar bezig met zijn eigen ding. Nu krijg je een breder beeld, een ruimere visie: hoe doen collega’s het, hoe pakken zij bepaalde problemen aan, hoe richten zij hun praktijk in,….”

ann 2015
Ann Van de Voorde – Lokeren

“Ik vind bij BeVo een groep van collega’s met een goede mentaliteit en die in reflexologie een prachtig systeem zien om heelheid te verwerkelijken bij elk mens die ernaar zoekt. Dat steunt mij in mijn werk.
Doordat ik lid ben, word ik vernoemd, opgeroepen, geïnformeerd. Ik mag me onder een grote paraplu zetten. Ik hoor bij die mensen met deze bepaalde kwaliteiten.
Mijn lidmaatschap bij BeVo mag geen gesloten clubje worden. Ik heb het nodig dat ook anderen zich aansluiten, mee in de goede richting gaan. Iets in de wereld zetten kan ik niet alleen. Samenhorigheid roept bij mij plezier op, prettig werken.”

 Lydie Schoenmakers – Hasselt