fbpx

VOORZITTER@BEVO-BELGIE.ORG | +32 (0)473 473 979

Beroepsvereniging van reflexlogen België

Elektronisch of cash: de consument moet kunnen kiezen

Verplichting om elektronisch te kunnen betalen: een overzicht na 1 jaar 

Sinds 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen hun particuliere klanten ten minste één elektronisch betaalsysteem aanbieden. De FOD Economie ontving sindsdien 1.881 meldingen over handelaars die niet voldeden aan die verplichting.

Sinds 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen die met consumenten in aanraking komen, ongeacht de omvang van de onderneming, ten minste één optie aanbieden waarmee klanten hun aankopen elektronisch kunnen betalen.

De FOD Economie ontving in 2022 1.347 meldingen over handelaars die geen elektronisch betaalmiddel aanboden. In 2023 waren dit er al 534. In eerste instantie werd er vooral sensibiliserend opgetreden. Dat wil zeggen dat er in 2022 enkel controles gebeurden op basis van de ontvangen meldingen. De meldingen leidden tot 998 controles waarbij 316 inbreuken werden vastgesteld. Was het een eerste inbreuk en was de onderneming te goeder trouw, dan ontving de onderneming slechts een waarschuwing. 

Sinds 2023 maakt de controle van het aanbieden van een elektronisch betaalmiddel deel uit van de algemene onderzoeken die de Economische Inspectie uitvoert. Controles gebeuren dus niet meer enkel op basis van meldingen maar worden ook proactief uitgevoerd. In 2023 werden er 103 inbreuken vastgesteld op 2105 controles.


SNELLE NAVIGATIE

Zoek een erkend reflexoloog
Zoek een erkende opleiding
Erkend reflexoloog worden

BeVo – 0829 918 340


ALL RIGHTS RESERVED © 2023

Design @ Step by Step Agency
Tekst en foto’s BeVo Education Zone

Privacy Policy
Algemene verkoopsvoorwaarden


CONTACT

Voorzitter@bevo-belgie.org
+32 (0)473 473 979

Rue de Hamme-Mille 196
1390 Nethen (Waals-Brabant)