Deontologische code

Onze Deontologische Code is bestemd om als algemene referentie van beroepsethiek te dienen voor alle reflexologisten, ongeacht hun werkterrein, hun methodes, hun functies of hun theorieën. Het voornaamste doel ervan … Meer lezen over Deontologische code