fbpx

VOORZITTER@BEVO-BELGIE.ORG | +32 (0)473 473 979

Beroepsvereneging van reflexlogen België

Deontologische code

Onze Deontologische Code is bestemd om als algemene referentie van beroepsethiek te dienen voor alle reflexologisten, ongeacht hun werkterrein, hun methodes, hun functies of hun theorieën.

Het voornaamste doel ervan is garantie te bieden om op zowel professioneel als collegiaal vlak professioneel te functioneren, problemen te voorkomen en het vertrouwen te waarborgen bij de cliënt, de ziekteverzekeraar, de overheid en de koepelorganisaties.

Vooreerst een definitie die de beroepsvereniging, BeVo, voor op stelt wat verstaan wordt onder reflexologie: “Reflexologie is de leer, de kennis en de bewerking van reflexpunten en -zones, die corresponderen met en een weerspiegeling zijn van alle weefsels van het lichaam.

Reflexologie is een unieke methode om homeostase van de mens in al zijn aspecten te bevorderen.”

De bepalingen van deze code gelden voor alle reflexologen aangesloten bij de beroepsorganisatie BeVo of niet aangesloten bij BeVo, maar welke ingetekend hebben voor de Ethische Code van de FOD. Zij gelden tevens voor studenten tijdens hun stageperioden en/of het opmaken van casestudies. Docenten reflexologie leven deze code na en zien erop toe dat de studenten de bepalingen van de code eveneens naleven.

Wanneer reflexologen toetreden tot de beroepsvereniging BeVo, houdt dit in dat zij zich ertoe verbinden de bepalingen van de Deontologische Code na te leven.

Deze code werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 13 februari 2012 te Antwerpen en kan u hieronder downloaden en nalezen.

Intern reglement

Naast de statuten kan de interne werking van de vzw ook worden geregeld in een intern reglement. Dit is niet verplicht. De wet geeft geen definitie van het begrip “intern reglement”. De wet legt evenmin inhoudelijke bepalingen op. Men is met andere woorden vrij om diverse zaken te regelen in een intern reglement: we

Een intern reglement legt dus bepaalde bijkomende afspraken vast, opdat het voor iedereen duidelijk is hoe er binnen de VZW wordt gewerkt.


ALL RIGHTS RESERVED © 2022

Design @ Step by Step Agency
Tekst en foto’s BeVo Education Zone

Privacy Policy
Algemene verkoopsvoorwaarden


CONTACT

Voorzitter@bevo-belgie.org
+32 (0)473 473 979

Rue de Hamme-Mille 196
1390 Nethen (Waals-Brabant)

Dit delen:

Vind ik leuk:

Vind-ik-leuk Laden...