fbpx

Beroepsvereniging van reflexlogen België

Wie is BeVo?

Als officieel erkende beroepsvereniging door de FOD Economie, verdedigen wij reflexologie als een volwaardig beroep en streven wij naar het reguleren en het promoten ervan. 

Wij zijn GEEN opleidingscentrum, maar hebben wel de controlerende functie op onze erkende opleidingscentra. Hier werken wij naar het reguleren en organiseren van permanente vorming en ook houden wij toezicht op het feit dat onze erkende leden al dan niet een degelijke opleiding volgden en zich tijdig blijven bijscholen.

Als basisopleiding volgen wij de Europese richtlijnen van RiEN (Reflexology in Europe Nexus). Om onze stem te kunnen laten klinken bij RiEN (Europees niveau) en bij FOD Economie (nationaal niveau) en zo verandering te kunnen brengen in het beroep ‘reflexoloog’ hebben wij ook u nodig.

Lees onze infobrochure of alles over de voorwaarden om u bij ons aan te sluiten. Voor gerichte informatie kunt u ons contacteren. Wij beantwoorden alle vragen met plezier.

Onze doelstellingen en pijlers op een rij

1) Informatie verzamelen over wat er leeft in de wereld van de reflexologie in België en in Europa

Dit zowel op vlak van onderzoek, nieuwe technieken, nieuwe inzichten, diverse samenwerkingsverbanden, uitwisselingsprojecten en kwalitatieve opleidingen. We zijn als BeVo actief lid van RiEN (Reflexology in Europe Network), waardoor we ook op Europees niveau de mogelijkheid hebben om ervaringen uit te wisselen met de verschillende aangesloten landen.

2) Op een gestructureerde wijze deze informatie doorspelen naar de reflexologisten

Enerzijds willen we leden samenbrengen om hun eigen inzichten en ervaringen te kunnen uitwisselen. Anderzijds willen we hen ondersteunen door kwalitatieve bijscholingen te organiseren en door op regelmatige tijdstippen de laatste ontwikkelingen mee te delen via onze nieuwsbrief, e-mail en website.

3) Het reguleren en organiseren van permanente vorming

BeVo wil duidelijkheid scheppen over de verschillende toepassingen van reflexologie. Meerbepaald het onderscheid tussen het waardevolle gebruik in huiselijke kring en de professionele behandeling en begeleiding van cliënten. We willen dit doen door samen met de opleidingscentra tot een professionele basisopleiding te komen, nl. het Belgische Core Curriculum, dat de kwaliteit waarborgt en voldoende ruimte biedt voor de specifieke eigenheid van de school zelf. Nu reeds werken verschillende opleidingscentra actief mee aan de uitwerking van deze doelstelling. Ook in deze aanpak volgen wij de voorgestelde normen van het RiEN.  

4) Het registreren van bekwame reflexologen op onze openbare ledenpagina

We willen een informatiebron aanreiken waarin mensen op zoek kunnen gaan naar uitleg over de werking en inhoud van reflexologie. Daarnaast kijken wij toe dat onze leden voldoen aan onze toelatingsvoorwaarden en bekwaamheidscriteria en ook dat zij onze deontologische code naleven. Tevens wordt er informatie verstrekt over welke professionele reflexologisten er in uw omgeving gevestigd zijn en willen wij de sociale contacten bij onze leden onderling bevorderen.  

5) Tot slot zijn we een aanspreekpunt voor de overheid en voor RiEN

Sinds augustus 2007 is BeVo als eerste beroepsorganisatie erkend door de Raad van State. Hier werken we verder aan de officiële erkenning van reflexologie en gaan wij naar de vergaderingen van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO om uit eerste hand op de hoogte gebracht te worden van de wijzigingen op nationaal gebied. Tevens zijn wij erkend lid van RiEN en gaan wij ook naar hun jaarlijkse vergadering om zo ons zegje te hebben in de wijzigingen op Europees niveau. Hier netwerken wij dan ook met andere Europese beroepsverenigingen.

OP ZOEK NAAR EEN REFLEXOLOOG BIJ U IN DE BUURT?

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via onze blog

Onze partners

Erkend door ICR (internationaal)
Erkend door FOD Economie (Nationaal)
Lid van de HRZKMO (Nationaal)
Erkend door RIEN (Europees)
Samenwerking met NSZ en SNI