Voorwaarden Lidmaatschap


U kunt aanmelden als volwaardig lid indien u afgestudeerd bent aan één van dedoor BeVo erkende scholen.

Indien de opleiding daar niet gevolgd is, is het toch mogelijk om lid te worden indien u voldoet aan volgende opleidingscriteria:

- 100 lesuren anatomie

- 150 lesuren reflexologie

- 50 uren casestudies

Vul in dat geval hetinschrijvingsformulier voor volwaardig lidvolledig in en u ontvangt een goedkeuring of een uitnodiging voor het toelatingsexamen. Heeft u de studie nog niet afgerond en wilt u toch lid worden, dan kunt u zichinschrijven als aspirant lid. Wanneer u de werking van BeVo wilt ondersteunen kan u zich aanmelden als steunend lid.

 

Wat biedt BeVo aan de volwaardige leden, naast de streefdoelen?

- vermelding op de website met aanduiding van een ‘voetje’ indien je voldoende blijft bijscholen

- gebruik van het intranet van BeVo met daarbij horende extra informatie en documenten

- gebruik van muurschild met kwaliteitslabel per erkend jaar

- gebruik van een BeVo banner op aanvraag

- 4 x per jaar ons ledentijdschrift in je brievenbus

- een mooie korting op het jaarlijkse BeVo-congres

- gratis deelname aan de jaarlijkse ledendag

 

Het lidgeld als volwaardig lid bedraagt per kalenderjaar: € 90,-

Daarnaast betaalt u een éénmalige administratiekost van € 15 voor het lopende kalenderjaar en een borg van € 50 voor het muurschild.

(Wie zich aanmeldt tussen 1/7 en 25/12 betaalt slechts € 75)

 

Wat biedt BeVo aan de aspirant - en steunende leden, naast de streefdoelen?

- 4 x per jaar ons ledentijdschrift in je brievenbus

- een mooie korting op het jaarlijkse BeVo-congres

- gratis deelname aan de jaarlijkse ledendag

- overstap naar erkend BeVo lid zonder administratiekost

 

Het lidgeld als student bedraagt per kalenderjaar: € 40,-

Daarnaast betaalt u een éénmalige administratiekost van € 15 voor het lopende kalenderjaar.

(wie zich aanmeldt tussen 1/7 en 25/12 betaalt slechts € 45)

 

Nadat de erkenningscommissie uw ingestuurd dossier heeft nagekeken en goedgekeurd, ontvangt u een betalingsuitnodiging voor het lidgeld/studentlidgeld. Na betaling ontvangen volwaardige leden het BeVo - muurschild en de BeVo welkomstmap.

 

U zal een volgende betalingsuitnodiging ontvangen eind november voor het lidgeld van het volgende kalenderjaar. Dit dient betaald te worden voor 25 december.

 

Deze toelatingsvoorwaarden kunnen in de toekomst wijzigen.


Download hierhet inschrijfformulier voor volledig lid.

Download hier het inschrijfformulier voor aspirant lid.